مرتب سازی بر اساس:

جست و جو در نتایج :

فقط کالا های موجود

سنسور - حسگر

حسگر یا سنسور قطعه ای حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و ... را به کمیتهای الکتریکی آنالوگ و دیجیتال تبدیل می کند. در واقع آن یک وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه گیری می کند.